Christ My Song-Logo
Hymn score of: Fly, falske verden! fra mit sind (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 363

Fly, falske verden! fra mit sind
(Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Fly, falske verden! fra mit sind.

"Ingen kan tjene to Herrer. I kunne ikke tjene Gud og Mammon."

1. Fly, falske verden! fra mit sind,
  du avler mig kun jammer,
Guds Ånd jeg nu vil lukke ind
  i lønligt hjertekammer;
o verden, fly!
og lad mig ty
hen til den Frelsers favn påny,
  som kærlig mig annammer. PDF - Midi

2. Ak, søde Jesus! er det dig,
  som på mit hjerte banker,
jeg har så tit forsyndet mig
  i gerning, ord og tanker,
dog kommer du
så nådig nu
og trøste vil min sjæl og hu,
  mens ensom jeg omvanker?

3. Du Guds Velsignede! kom ind,
  stå ej derude længer,
med sorg i hjerte, gråd på kind,
  ak! til din trøst jeg trænger;
dog tøver du,
o sig dog nu,
hvad er der i min sjæl og hu,
  som dig tilbagetrænger? –

4. Der er en lønlig syndelyst,
  en bejlen til den ære,
som verden giver, men som hist
  de fromme ej begære;
jeg ser du vil
mig høre til,
men ser og verdens ros og smil
  du nødig vil undvære. –

5. O kære barn! det går ej an,
  jeg ganske dig må eje;
ej jeg og verdens fyrste kan
  os hvile på et leje;
én af os to
må i dig bo,
men kom i hu, min fred og ro
  kan al hans glans opveje!

6. Nu vælg! – O kære Herre Krist!
  jeg dig alene vælger,
du er min Alting her og hist,
  for dig jeg Alt bortsælger;
bor du i mig,
da er jeg rig,
men fattig er jeg uden dig,
  om jeg i rigdom svælger!

7. Thi må du ikke fra mig gå
  før indenfor du triner,
og tænder lys i mørke vrå,
  og mig med kraft velsigner;
omdan du kun
min hjerte-grund,
at man kan se hver dag og stund
  jeg mer og mer dig ligner!

Herman Andreas Timm, Aandelige Sange, 1834, 23-25.

            PDF - Midi