Christ My Song-Logo
Hymn score of: O sjæl! vær stille i din Gud (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 364

O sjæl! vær stille i din Gud
(Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

O sjæl! vær stille i din Gud.

"Kaster eders frimodighed ikke bort,
hvilken har en stor belønning."

1. O sjæl! vær stille i din Gud,
  og stands dog med din klage,
hvi vil du ikkun regne ud
  de mørke prøvens dage?
Hvi har du ikkun øje for
den vej, som du i sorgens spor
  har måttet lagt tilbage? PDF - Midi

2. Du prøvet blev en føje tid,
  men kan du ikke mindes,
at mangen dag så mild og blid
  blandt dine dage findes?
Du prøvet blev, nu det er sandt,
men for hver dag, som mørk henrandt
  ti lyse dage findes.

3. O sjæl! vær stille i din Gud,
  du er al for bedrøvet,
blev du alene sorgens brud,
  blev du alene prøvet?
Mon smertens torn dig ene rev?
Hvad der var kært, mon dette blev
  fra dig alene røvet?

4. Nej, Mange led langt mere end du,
  og gik dog ej i rette
med ham, som under sorg og gru
  ej sine vil forgætte,
tænk på en Hiob, en Paulus kun,
og du skal se i sorgens stund,
  Dit kors er blandt de lette!

5. O sjæl! vær stille i din Gud,
  tænk efter om du ikke
i lønligt sind kan grandske ud,
  hvi Gud dig sorg vil skikke;
at glædens solskin viger bort,
og sorgens dag er langt og sort,
  deri må Noget ligge.

6. Thi ingen fader tugte vil
  det barn, som villig lyder,
ej heller i en lue-ild
  man mere olie gyder;
det skud, som ikke skade kan,
ej nogen klog og sindig mand
  fra træets gren afbryder.

7. Og Gud, som gav sin Søn herned
  til din og Alles både,
hans hjerte skulle frydes ved
  din jammer og din både?
Han skulle tugte uden grund?
O nej, o nej! af smertens stund
  fremlyser selv hans nåde!

8. Så vær da stille i din Gud,
  min sjæl! og klag ej mere,
det giftige, det onde skud
  hans hånd vil kun bortskære;
pris ham derfor, at kærlig mild
sit figentræ han rense vil,
  så det kan frugter bære!

Herman Andreas Timm, Aandelige Sange, 1834, 119-121.

            PDF - Midi