Christ My Song-Logo
Hymn score of: Sig, hvo er dog den Hyrde god (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 366

Sig, hvo er dog den Hyrde god
(Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Sig, hvo er dog den Hyrde god.

"Jeg vil lede efter det, som er tabt
  og føre det fordrevne tilbage,
forbinde det sønderbrudte
  og styrke det svage."

1. Sig, hvo er dog den Hyrde god,
som vandrer om på mødig fod
  og søger årle, silde
om sit fortabte ene får,
som fjernt fra kvægsom græsgang går,
  og fjernt fra vandrig kilde? PDF - Midi

2. Hør hvor hans røst er kærlig-mild,
og se dog nu hans himmel-smil,
  hist kan han det opdage!
Det er så svagt, så angst, så træt,
men på sin skulder ta'er han det,
  og bringer det tilbage.

3. Livsaligt syn! til fryd og lyst
hver nabo kalder nu hans røst:
  "Med mig I eder glæde!"
Ej mere hist det vildsomt går,
jeg fandt, jeg fandt min tabte får,
  o deler dog min glæde!

4. Men hvo er dog den Hyrde from,
som elske vil sin ejendom
  med et så trofast hjerte?
O søde Jesus! det er dig,
du søger så utrættelig
  hver sjæl med angst og smerte.

5. Vel er den himmel-hjord så stor,
som hist du føder med dit ord,
  at ej dens tal vi nemme;
men af den lille hjord, som her
på jord dig ligervis er kær,
  du dog ej én kan glemme. –

6. Kom det i hu, når kød og blod
dig drage vil fra frelsens fod
  på syndens vej tilbage!
Kom det i hu, min sjæl, og bed,
at tanken om hans trofasthed
  dig aldrig hist må nage!

7. Ak, Jesus! se i nåde ned,
og lad din store kærlighed
  mit hjerte gennemgløde,
så jeg i syndens svage stund
må høre ordet af din mund:
  "For dig jeg led og døde!"

Herman Andreas Timm, Aandelige Sange, 1834, 61-62.

            PDF - Midi