Christ My Song-Logo
Hymn score of: Nu är min träldom slut (Clara Ahnfelt/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 59

Nu är min träldom slut
(Clara Ahnfelt/Johannes Thomas Rüegg)

Nu är min träldom slut.

1. Nu är min träldom slut,
    Jesus är min.
Nu får jag vila ut,
    Jesus är min.
Jag länge ej förstod
 rätt akta Jesu blod,
  fast han gjort saken god.
    Nu är han min. PDF - Midi

2. Jag nu förstår Guds råd,
    Jesus är min.
Vi frälsas blott av nåd,
    Jesus är min.
I honom har jag frid
 mitt under kamp och strid
  min korta prövotid.
    Jesus är min.

3. O, vilken skatt jag fått,
    Jesus är min.
Det är så gott, så gott,
    Jesus är min.
Väl har jag daglig brist,
 men bördan har jag mist,
  ty den tog Jesus Krist,
    och han är min.

4. Nog må jag fröjda mig,
    Jesus är min.
Helt han mig givit sig,
    Jesus är min.
Han, som mig löst en gång,
 han är min sol och sång
  mitt under tidens tvång,
    Jesus är min.

5. Här och i himlens höjd
    Jesus är min.
Nämn mig ej annan fröjd,
    Jesus är min.
Han är min salighet,
 nu och i evighet
  vilar min frid på det:
    Jesus är min.

Clara Ahnfelt, i: Hemlandssånger, 1891, nr 268.

            PDF - Midi