Christ My Song-Logo
Hymn score of: Klynke og klage (Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 162

Klynke og klage
(Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/
Johannes Thomas Rüegg)

Klynke og klage.

      1. Klynke og klage,
          nætter og dage,
må hvem der vågner på afgrundens rand,
          hører kun loven
          tordne fra oven:
Dø, eller gør hvad en synder ej kan! PDF - Midi

      2. Sjunge og kvæde,
          græde af glæde,
må hvem der hviler i Frelserens favn,
          finder sig trøstet,
          føler i brystet
nåde for nåde og bod for alt savn.

      3. Smilende døje
          trængsel o møje,
juble ved korset i Frelserens spor:
          det efterhånden
          lærer os Ånden,
lærer os mundsmag af himlen på jord.

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, Salmer og aandelige Sange I.,
Sang-Værk til den danske Kirke, 1873, Salme 104.

            PDF - Midi