Christ My Song-Logo
Hymn score of: Befal du dine veje (Paul Gerhardt/Stener Johannes Stenersen/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1692

Befal du dine veje (Paul Gerhardt/
Stener Johannes Stenersen/
Johannes Thomas Rüegg)

Befal du dine veje.

1. Befal du dine veje
  og al din hjertesorg
til hans trofaste pleje,
  som bor i himlens borg!
Han, som kan stormen binde,
  hvem bølgen lyde må,
han kan og veje finde,
  hvorpå din fod kan gå. PDF - Midi

2. På Herren må du agte,
  hvis det dig vel skal gå,
hans gerning du betragte,
  hvis din skal vel bestå;
ved sorg og selvskabt plage
  du intet retter ud;
thi intet kan du tage,
  alt kan du få af Gud.

3. Din trofasthed og nåde,
  o Fader, bedst forstår,
hvad skade kan og både
  de dødeliges kår;
og hvad du har for øje,
  det sker, o stærke Gud,
og alting må sig føje
  din råd at føre ud!

4. Vej har du alle steder,
  dig midler fattes ej,
kun nåde du udspreder,
  kun lys er al din vej;
din gerning kan ej hvile,
  ej standses kan din fjed,
når du til os vil ile
  med hjælp og bistand ned.

5. Om alle helvedmagter
  end trodse og modstå,
Gud det for intet agter,
  vil ej tilbage gå,
hvad han sig foretager,
  og hvad han vil, det må,
alt som det ham behager,
  sit mål og med dog nå.

6. Håb, o du arme hjerte,
  håb og vær uforsagt,
Gud skal dig af al smerte
  udrive ved sin magt!
Hvi skulle du da grue?
  Bi kun på Herrens tid,
så skal du atter skue
  den glædes sol så blid!

7. Op, op, og giv al smerte,
  din sørgen afsked giv,
fra alt det, som dit hjerte
  bedrøver, løs dig riv!
Du er dog ej den Herre,
  som alting råde bør,
Gud monne sceptret bære,
  og alting vel han gør.

8. Ham, ikkun ham lad råde,
  på visdom er han rig,
han hjælpe skal og både,
  så du skal undre dig;
når han med almagtshænder,
  som du skal blive var,
alt ved sit råd fuldender,
  hvad dig bekymret har.

9. Han vil dig vel unddrage
  en liden stund sin trøst;
dig synes som din klage,
  dit råb af bange bryst
han ikke mere fornemmer,
  men i din angst og nød
sig skjuler og dig glemmer
  i trængslens ovn og glød.

10. Men når du tro befindes,
  han løser hastelig
de bånd, hvormed du bindes,
  så du forundrer dig;
din byrde han i nåde
  da fra dig tage vil,
som du til egen både
  har båret hidindtil.

11. Vel dig, som tro er funden!
  Med lov og takkeskrig
du sejret har og vunden
  en æres krone rig;
Gud selv dig giver palmer
  udi din højre hånd,
for ham du synger salmer,
  som løste dine bånd.

12. O Herre, gør dog ende
  på al vor angst og nød,
din styrke os tilsende
  og tag indtil vor død
i din trofaste pleje
  vort legem, sjæl og sind,
så føre vore veje
  tilsidst i himlen ind!

Stener Johannes Stenersen, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 441.
Translation of Paul Gerhardt's German hymn Befiehl du deine Wege.

            PDF - Midi