Christ My Song-Logo
Hymn score of: Befall i Herrens händer (Paul Gerhardt/Johan Olof Wallin/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1692

Befall i Herrens händer
(Paul Gerhardt/Johan Olof Wallin/
Johannes Thomas Rüegg)

Befall i Herrens händer.

1. Befall i Herrens händer
  din möda och din väg;
och hur sig världen vänder,
  hans ord i hjärtat äg;
ty intet ord är givet
  sa fast som Herrens ord.
Och ingen gärning blivit,
  som ej i Gud är gjord. PDF - Midi

2. För lycka, bröd och ära
  i denna värld ej strid:
låt sorgen dig ej tära
  för denna korta tid.
Det är till andra strider
  dig Herren kallat har;
det är för andra tider
  han lönen åt dig spar.

3. Här gäller det att verka
  hans verk, som dig har sänt,
och med hans Ande stärka
  det liv hos dig han tänt.
Här gäller det att söka
  först hans rättfärdighet
och med all id föröka
  hans rikes härlighet.

4. Så strid med helig iver
  mot mörker, synd och flärd
och vet att segern bliver
  i Kristi namn beskärd.
I glädjen och i nöden
  stå fast vid Herrens bud;
Gör väl, gör rätt, i döden:
  det övriga gör Gud.

5. Tro ej han löftet bryter,
  tro ej han från dig flyr,
då stormen mot dig ryter
  och dundret kring dig gnyr:
han går på stormens vingar,
  han far på dundrets vagn
och själva skadan tvingar
  att tjäna dig till gagn.

6. Var trofast! Natten dagas,
  ren purpras österns rand;
allt mörker skall förjagas
  utav den Starkes hand,
som ur sitt tjäll Orion
  och morgonstjärnan för
och nåden över Sion
  i arladaggen strör.

7. Alltså Guds hjälp förbida
  och räds ej mänskors hot.
Är Herren på din sida,
  vem kan dig stå emot?
Sin kraft han dem förlänar,
  som vandra i hans bud.
Allt till det bästa tjänar
  för dem som älska Gud.

Johan Olof Wallin, Dikter och Psalmer, Urval till 100-årsminnet av
Johan Olof Wallin, med inledning av Biskop Tor Andræ, 1939, 127-130.
And in: Johan Wilhelm Beckman: Den Nya Swenska Psalmboken,
framställd uti Försök till Swensk Psalmhistoria, 1845, 566-567
After the German Befiehl du deine Wege of Paul Gerhardt.

            PDF - Midi