Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hyggelig, rolig (Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 180

Hyggelig, rolig
(Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/
Johannes Thomas Rüegg)

Hyggelig, rolig.

1. Hyggelig, rolig,
    Gud! er din bolig,
        inderlig skøn:
    o, hvor mit hjerte
    længes med smerte,
        sukker i løn,
efter at gæste din helligdom prud,
efter at bo hos den levende Gud! PDF - Midi

2. Godhedens kilde!
    Årle og silde
        gæstmild er du:
    ved dine sale
    spurv møder svale,
        kom det i hu!
Som ved dit alter den kvidrende fugl,
und dog i templet din tjener et skjul!

3. Hos dig at bygge,
    højeste lykke
        kaldes med ret:
    der lyster tunge
    altid at sjunge,
        vorder ej træt,
til ikke lægger og tager ej fra
glædens det evige halleluja!

4. Alt dog hernede
    lykkelig hedde
        skal, hvo dig tror:
    i himmerige
    tør han indkige
        frit på dit Ord,
ja, i hans hjerte fra tårernes dal
trappe du bygger til himmerigs sal!

5. Lykkes og trives,
    styrkes, oplives,
        skal dine små,
    vokse i kræfter,
    stige derefter,
        højeloft nå,
himle, hvor øjet, som græder ej mer,
gudernes Gud i sin herlighed ser!

6. Tusinde døgne,
    verdslige, søgne,
        gyldne for kød,
    kan de vel ligne
    én dag af dine,
        som vi dem nød,
når under sang, med dit vingede Ord,
sjælen af by over stjernerne for?

7. Ej vil jeg bytte,
    Gud! i din hytte,
        tiggerens plads
    bort for det sæde,
    stolte beklæde,
        højt i palads!
Godt ikke fattes, hvem du haver kær.
Lavt er ej bænket, hvem Gud sidder nær.

8. Sandhed og nåde,
    det er din gåde,
        Stor-Herre bold!
    Salig at prise
    er den retvise,
        du er hans skjold,
øje du holder med salvede små,
til for dit ansigt de kronede stå!

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, Salmer og aandelige Sange I.,
Sang-Værk til den danske Kirke, 1873, Salme 61.
(Efter den 84de Davids-Salme.)

            PDF - Midi