Christ My Song-Logo
Hymn score of: Lover Herren, han er nær - Lover Herren! (Bernhard Severin Ingemann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 182

Lover Herren, han er nær - Lover Herren!
(Bernhard Severin Ingemann/Johannes Thomas Rüegg)

Lover Herren!

1. Lover Herren, han er nær,
  når vi sjunge, når vi bede;
samles i hans navn vi her,
  er han midt blandt os til stede!
    Pris ham, gamle, pris ham, unge,
    pris hans navn, hver barnetunge! PDF - Midi

2. Herre, vær os evig nær,
  vær os nær, når sol oprinder,
og når sol og stjerneskær
  i den dybe nat forsvinder;
    lad din Ånd ej fra os vige,
    til vi se dig i dit rige!

Bernhard Severin Ingemann, i: Psalmebog
til Kirke- og Huus-Andagt, 1891, Salme 365.

            PDF - Midi