Christ My Song-Logo
Hymn score of: Lover Herren! Han er nær - Lover Herren! (Bernhard Severin Ingemann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 182

Lover Herren! Han er nær - Lover Herren!
(Bernhard Severin Ingemann/Johannes Thomas Rüegg)

Lover Herren!

1. Lover Herren! Han er nær,
  når vi synger, når vi beder.
Samles i hans navn vi her,
  selv han midt iblant oss treder.
    Lover Herren, gamle, unge,
    pris hans navn hver barnetunge! PDF - Midi

2. Herre, vær oss evig nær!
  Vær oss nær når solen rinner,
og når sol og stjerneskjær
  i den dype natt forsvinner!
    La din Ånd ei fra oss vike,
    til vi ser deg i ditt rike!

Bernhard Severin Ingemann, in: M. B. Landstads Kirkesalmebok, 1926, Salme 14.

            PDF - Midi