Christ My Song-Logo
Hymn score of: Nu hjertelig mig længes (Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 184

Nu hjertelig mig længes
(Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/
Johannes Thomas Rüegg)

Nu hjertelig mig længes.

1. Nu hjertelig mig længes
  alt efter liv og fred,
hvor livet mer ej trænges,
  men freden varer ved,
hvor alle storme stilles,
  som os omtumle her,
hvor de ej mer adskilles,
  som har hinanden kær. PDF - Midi

2. Den længsel i mit hjerte
  dog under korsets tegn
har mere fryd end smerte
  i kærlighedens egn;
thi når jeg længes efter
  de liv, som mig har kær,
da får min længsel kræfter
  til dem at komme nær.

3. Er vi på jorden begge
  af hav og land adskilt,
da vore længsler strække
  sig mod hinanden mildt,
til de hinanden skimte
  som vandre-stjerner to
og synes, som de glimte,
  at synge: "gak til ro!"

4. Er en af os hjemgangen
  til hjertets fædreland,
at bo i gladhjems-vangen
  bag dødens vilde strand,
dog lige nær vi ere
  i længslers mødestund,
når "Med hinanden være"
  er sagt af hjertens grund.

5. Gud Faders Søn den kære,
  som evig holder ord
og vil i svaghed være
  hos vennerne på jord,
til alle længselsfulde
  han kommer dag og nat,
i varme og i kulde,
  som sagt, han kommer brat.

6. Og med vor Herre kommer
  kun for et suk, en bøn,
vort hjertes vår og sommer
  med vennerne i løn,
så alle vore kære
  vi tage kan i favn,
som ville sammen være
  med os i Jesu navn.

7. Så gå med længsler milde
  vi støvets sneglegang,
til sikkert, om end silde,
  at række gladhjems vang,
hvor glemt er al vor møje,
  og samlet al vor lyst,
og soleklart vort øje,
  og frydesang vor røst.

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, Salmer og aandelige Sange IV.,
Kristen-Livet i Salme-Sang, 1875, Salme 288.

            PDF - Midi