Christ My Song-Logo
Hymn score of: Du, som går ud fra den levende Gud (Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 188

Du, som går ud fra den levende Gud
(Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/
Johannes Thomas Rüegg)

Du, som går ud fra den levende Gud.

1. Du, som går ud
    fra den levende Gud,
  åndernes Ånd i det høje!
    Løgnerens æt,
    som gør Talsmanden træt,
  står dig genstridig for øje;
Men for din nåde, o bliv dog her!
Natten er skummel og den er nær! PDF - Midi

2. Tunger af ild,
    og dog prædiken mild,
  giv dem, du salver og sender!
    Saligheds ord,
    i apostlenes spor,
  vandre til jorderigs ender!
Så ingen menneskefod har rørt
pletten, hvor ikke dets røst blev hørt!

3. Glæde og lys,
    med dem komme til bys,
  blomstre lad muld, hvor de træde!
    Styrke og mod
    bringe svaghed på fod!
  Trøst finde alle som græde!
Ved evangeliets milde røst
miskundhed vågne i hvert et bryst!

4. Skin over vang,
    som en morgen med sang,
  morgen i maj, når der grønnes!
    Lifligheds magt
    gøre dorskhed opvakt,
  så på Guds nåde der skønnes!
Tonerne dybe i gry og kvæld
røre selv hjertet så hårdt som fjeld!

5. Pinselig dåb,
    til Guds herligheds håb,
  folkefærd alle genføde!
    Tale og skrift
    om vor Frelsers bedrift
  blomstre som roserne røde!
Livstræet skyde af korsets rod!
Smage lad alle, vor Drot er god!

6. Saligheds fryd,
    for Genløserens dyd,
  times lad mennesker alle!
    Faderens råd
    og den Helligånds dåd
  sammen i Frelseren falde!
Så af det hele, som Gud har skabt,
går kun fortabelsens æt fortabt!

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, Salmer og aandelige Sange I.,
Sang-Værk til den danske Kirke, 1873, Salme 360.
(Montgomery's "O Spirit of the Living God" efterlignet. Meget forskellig.)

            PDF - Midi