Christ My Song-Logo
Hymn score of: Igennem nat og trængsel (Bernhard Severin Ingemann/Johannes Thomas Rüegg)

Hymn score of Danish/English: Igennem nat og trængsel - Through night and tribulation - The Pilgrimage of the Soul (Bernhard Severin Ingemann/Gilbert Tait/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 192

Igennem nat og trængsel
(Bernhard Severin Ingemann/Johannes Thomas Rüegg)

Igennem nat og trængsel.

1. Igennem nat og trængsel
  går sjælens valfartsgang
med stille håb og længsel,
  med dyb forventnings sang. PDF - Midi

2. Det gennem natten luer,
  det lyser gennem sky
til broder broder skuer
  og kender ham på ny.

3. Vor nat det lys oplive,
  som aldrig slukkes ud;
ét sind os alle give
  i trængsel trøstens Gud!

4. Ét hjerte kærligt lue
  i hver korsdragers bryst,
én Gud, til hvem vi skue,
  én tro, ét håb, én trøst!

5. Én røst fra tusind munde,
  én ånd i tusinds røst,
én fred, hvortil vi stunde,
  én frelsens, nådens kyst!

6. Én sorg, ét savn, én længsel,
  én Fader her og hist,
én udgang af al trængsel,
  ét liv i Jesus Krist!

7. Så gå vi med hverandre
  den store pilgrimsgang.
Til Golgata vi vandre
  i ånd, med bøn og sang.

8. Fra kors, fra grav vi stige
  med salig lov og pris
til den Opstandnes rige,
  til frelsens paradis.

Bernhard Severin Ingemann, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 420.
There in 4 stanzas of 8 lines.

            PDF - Midi