Christ My Song-Logo
Hymn score of: Mitt hjärta, fröjda dig (Johannes Olearius/Gustaf Ollon/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2121

Mitt hjärta, fröjda dig
(Johannes Olearius/Gustaf Ollon/
Johannes Thomas Rüegg)

Mitt hjärta, fröjda dig.

1. Mitt hjärta, fröjda dig:
  må själ och sinnen röras,
låt andakt av din bön
  allt upp i himlen höras!
Ty Fadern bjuder dig,
  dig kallar ock Guds Son
att träda tröstelig
  inför sin nådetron. PDF - Midi

2. Det är din Fader kär,
  som dig befaller bedja,
din broder är ock den,
  dig vill din bön tillstädja,
din tröstare, evad
  du bedja skall, dig lär;
alltså med ödmjukt hopp
  till Gud din suckan bär!

3. Du ser Guds hjärtelag;
  låt dig därav beveka!
Hans mun, hans dyre ord
  kan dig ej något neka.
Vad dig omöjligt syns,
  det vill hans fadershand
dig giva, ja, ock mer,
  än du ens tänka kan.

4. Så kommer jag, min Gud,
  i Jesu namn rätt glader
och säger i fast tro:
  Jag är ditt barn, min Fader!
Jag beder, tror och vet,
  att du min bön upptar;
du vill, du kan, du gör,
  vad du mig lovat har.

Gustaf Ollon, i: Den Svenska Psalmboken, Malmö, 1929, nr 261.
Translation from the German Wohlauf, mein Herz, zu Gott of
Johannes Olearius.

            PDF - Midi