Christ My Song-Logo
Hymn score of: Sörj för mig, o Fader, kär! (Ludämilia Elisabeth von Schwarzburg-Rudolstadt/Uddo Lechard Ullman/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2132

Sörj för mig, o Fader, kär!
(Ludämilia Elisabeth von Schwarzburg-Rudolstadt/
Uddo Lechard Ullman/Johannes Thomas Rüegg)

Sörj för mig, o Fader, kär!

1. Sörj för mig, o Fader, kär!
  Jag vill icke sörja,
för den dag, som än ej är,
  och förveten spörja,
du, som har förbarmat dig
  och mig frälst från döden,
o, du vill ock skänka mig
  vad jag har av nöden. PDF - Midi

2. Hjälp mig, att jag kropp och själ
  dig som offer giver
och att jag i ve och väl
  alltid din förbliver!
Hjälp mig vandra i ditt ord
  och mitt dop betänka!
Värdes mig vid Jesu bord
  nya krafter skänka!

3. Skydda, Herre, hus och hem;
  sörj du för de mina,
vårda och välsigna dem,
  fostra dem till dina!
Sörj ock för vår överhet;
  sörj för dem, som lära;
sörj för, att med idoghet
  vi oss redligt nära!

4. Sörj för dem, o själavän,
  som dig ren tillhöra;
uppsök dem, som du ej än
  fått till dina göra;
dem som lida brist och nöd,
  vi dig anbefalla.
Giv oss alltid dagligt bröd!
  Fader, sörj för alla!

5. När du lägger bördor på,
  hjälp mig tålig vara!
Låt mig i din tjänst få gå,
  tills jag hän skal fara
och får lägga ned min stav!
  Sörj då för, att livet
ovan synd och död och grav
  evigt blir mig givet.

Uddo Lechard Ullman, i: Den Svenska Psalmboken, Malmö, 1929, nr 592.
Translation from the German Sorge, Vater, sorge du of
Ludämilia Elisabeth von Schwarzburg-Rudolstadt.

            PDF - Midi