Christ My Song-Logo
Hymn score of: Räds ej bekänna Kristi namn (Erik Natanael Söderberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2153

Räds ej bekänna Kristi namn
(Erik Natanael Söderberg/Johannes Thomas Rüegg)

Räds ej bekänna Kristi namn.

1. Räds ej bekänna Kristi namn,
  om världen än det skyr!
Det är ett fäste och en hamn,
  när allting annat flyr. PDF - Midi

2. Blygs ej vid Kristi ord, ty vet,
  att därutinnan bor
Guds kraft till frid och salighet
  för var och en, som tror!

3. Vik ej från Kristi kors! Det är
  för världen dårskap blott,
men åt Guds trogne det beskär
  en oförgänglig lott.

4. Bevara som din högsta skatt
  vad Kristi kärlek gav!
I livets dag, i dödens natt
  han är ditt ljus, din stav.

Erik Natanael Söderberg, i: Den Svenska Psalmboken, Malmö, 1929, nr 604.

            PDF - Midi