Christ My Song-Logo
Hymn score of: Herre, du som sänder trösten (Jakob Arrhenius/Mikael Choræus/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2163

Herre, du som sänder trösten
(Jakob Arrhenius/Mikael Choræus/Johannes Thomas Rüegg)

Herre, du som sänder trösten.

1. Herre, du som sänder trösten
  till den själ, som tröstlös är,
stäng ej himlen för den rösten,
  som i dag din nåd begär.
Sorgen trycker mig till jorden,
ack, men låt de ljuva orden,
  Jesus, än upprätta mig,
  att mitt hjärta tillhör dig. PDF - Midi

2. Tunga bördor sinnet trycka,
  bördor av mångfaldigt slag;
vansklig är all jordisk lycka,
  hastigt flyktar glädjens dag.
Men jag knotar ej däröver,
ty jag vet, att jag behöver
  det som kraftigt säger mig,
  att mitt hjärta tillhör dig.

3. När mig synden vill bestrida
  rättighet att kallas din,
stå, o Jesus, på min sida,
  så blir segern säkert min.
När begäret för i fara
eller världen lägger snara,
  värdes själv påminna mig,
  att mitt hjärta tillhör dig.

4. Sorgligt måste jag bekänna,
  att jag ofta bröt min tro;
ångerns tårar kinden bränna,
  hjärtat finner ingen ro,
och det fel, som jag begråter,
över jag så ofta åter:
  ack, mitt hjärta glömmer sig,
  glömmer att det tillhör dig.

5. Trägna suckar vill jag sända
  upp till dig i himlens höjd
och min håg från jorden vända
  till en oförgänglig fröjd;
ofta vill jag eftersinna,
att ditt blod du låtit rinna
  för att övertyga mig,
  att mitt hjärta tillhör dig.

6. När jag, frälst ifrån all våda,
  alla synder, alla kval,
får ditt blida anlet' skåda
  uti himlens fröjdesal,
skall jag bland de frälstas skara,
evigt tacksam, dig förklara,
  dig som först har älskat mig,
  att mitt hjärta tillhör dig.

Jakob Arrhenius, Mikael Choræus, i: Den Svenska Psalmboken, Malmö, 1929, nr 246.

            PDF - Midi