Christ My Song-Logo
Hymn score of: Gå nu hen og grav min grav (Ernst Moritz Arndt/Carsten Hauch/Frederik Hammerich/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 221

Gå nu hen og grav min grav (Ernst Moritz Arndt/
Carsten Hauch/Frederik Hammerich/
Johannes Thomas Rüegg)

Gå nu hen og grav min grav.

1. Gå nu hen og grav min grav,
  trett jeg ligger her og slumrer,
legger ned min vandringsstav,
  hvor de siste skygger skumrer,
    legger mig til hvile ned,
    farer bort herfra i fred. PDF - Midi

2. Akk, i verden er der koldt,
  alt dens lys er dog kun skygger,
og hvor dristig, høyt og stolt
  vi enn våre anslag bygger,
    som en røk de snart forgår
    og til himlen aldri når.

3. Far da vel, o jord, jeg vil
  reise bort fra savn og trengsel,
bort fra gledens falske spill,
  bort fra sorgens mørke fengsel;
    bort fra skygger og bedrag
    går jeg til den klare dag.

4. Far da vel, det er fullbragt,
  dagens sol og nattens stjerne!
Snart jeg ser en større prakt;
  ti jeg reiser til det fjerne,
    der hvor himlens stjernekrans
    stråler i en evig glans.

5. Til min Fader hjem jeg går;
  der er hvilen søt og rolig
og jeg ved for visst der står
  også mig beredt en bolig.
    Hør mitt sukk og gjem min ånd,
    Herre Jesus, i din hånd!

Carsten Hauch, Frederik Hammerich, in: M. B. Landstads Kirkesalmebok, 1926, Salme 739.
Translated from the German Geht nun hin und grabt mein Grab - Abschied von den Schatten
of Ernst Moritz Arndt.

            PDF - Midi