Christ My Song-Logo
Hymn score of: Din, o Jesus, vill jag vara (Alb. Beckman/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2214

Din, o Jesus, vill jag vara
(Alb. Beckman/Johannes Thomas Rüegg)

Din, o Jesus, vill jag vara.

1. Din, o Jesus, vill jag vara,
  vara din i liv och död.
Du mig skyddar för all fara,
  hjälper mig i all min nöd. PDF - Midi

2. När mig andra vänner svika,
  då vet jag, att du är min.
Vill min fröjd för sorger vika,
  ack, då tröstar du mitt sinn.

3. Om du ock dig stundom döljer,
  kommer du ju snart igen.
Bak det moln, som blicken höljer,
  vet jag, att jag har min vän.

4. Om du stundom ensam låter
  mig i heta striden stå,
vet jag, att jag har dig åter,
  just när nöden tränger på.

5. Ja, o Herre, fast du dröjer,
  aldrig du mig överger,
fast du stundom djupt mig böjer,
  jag din kärlek städse ser.

6. Fäst mitt öga på den krona,
  som där ovan väntar mig,
låt mig redan här i trona
  se min salighet i dig!

Alb. Beckman, i: Hemlandssånger, 1891, nr 309.

            PDF - Midi