Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hos Gud er idel glæde (Johan Nordahl Brun/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2221

Hos Gud er idel glæde
(Johan Nordahl Brun/Johannes Thomas Rüegg)

Hos Gud er idel glæde.

1. Hos Gud er idel glæde;
  men før jeg kommer der,
jeg sukke må og græde
  og gå nedbøjet her;
her trykker mange plager,
  her strider Jesu brud,
her blandes fryd med klager:
  kun glæden er hos Gud! PDF - Midi

2. Jeg bytter ej med dårer,
  som have glæden her,
jeg heller mellem tårer
  og sukke sæden bær;
når jeg med fryd må høste
  ved enden af min vej,
lad dåren sig forlyste,
  med ham jeg bytter ej!

3. Jeg Jesus skal beskue,
  det er mit håbets grund,
lad korset underkue,
  det er en liden stund;
snart intet mig bedrøver,
  snart ingen modgang mer
min glæde mig berøver,
  snart jeg min Jesus ser.

Johan Nordahl Brun, i: Psalmebog til
Kirke- og Huus-Andagt, 1891, Salme 779.

            PDF - Midi