Christ My Song-Logo
Hymn score of: Hos Gud är idel glädje (Johan Nordahl Brun/Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2221

Hos Gud är idel glädje
(Johan Nordahl Brun/Lina Sandell/
Johannes Thomas Rüegg)

Hos Gud är idel glädje.

1. Hos Gud är idel glädje,
  här trycker mången nöd,
här får jag ofta sucka
  och äta tårars bröd.
Här blandas fröjd och smärta
  för Herren Jesu brud,
men där skall så ej vara,
  ty glädjen bor hos Gud. PDF - Midi

2. Här har jag ej mitt hemvist,
  här bor jag blott i tält,
men hän mot glädjestranden
  mitt synglas jag dock ställt.
När världen ler och skalkas,
  jag skådar mot den borg,
där jag skall bo för evigt
  och glömma all min sorg.

3. Jag vill då lott ej byta
  med den sin del här får,
nej, hellre under tårar
  den ädla säd jag sår,
blott jag med fröjd får skörda
  en gång vid vägens slut,
då världens dårar tagit
  sin hela fröjd förut.

4. Mitt hopp för evigheten
  är byggt på säker grund.
Må korset gärna trycka
  ännu en liten stund!
Snart ingen sorg skall vara
  och ingen klagan mer,
då jag med ohöljd öga
  min Jesus evigt ser.

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 284.
Delvis efter Johan Nordahl Brun.

            PDF - Midi