Christ My Song-Logo
Hymn score of: Vi sökte väl ro, och vi sökte väl frid (Betty Ehrenborg/Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2223

Vi sökte väl ro, och vi sökte väl frid
(Betty Ehrenborg/Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Vi sökte väl ro, och vi sökte väl frid.

1. Vi sökte väl ro, och vi sökte väl frid,
  vi sökte väl lycka i världen,
men funno så ofta blott möda, kamp och strid,
  blott oro och sorg på den färden. PDF - Midi

2. Ack, världen, den har ej en endaste ros,
  som doft utan törnen oss bringar.
Den jordiska glädjen, den flyr så snart sin kos,
  den flyr, liksom hade den vingar.

3. En ros har allena ej taggar för mig
  och vissnar ej heller i nöden.
Du ros ifrån himlen, ack, när jag funnit dig,
  då har jag ock livet i döden.

4. Den rosen i Saron, min Frälsare god,
  har aldrig i världen sin like.
O, må vi då akta hans kors och dyra blod
  långt mer än ett konungarike!

5. O Jesus, du enda, du eviga ro,
  föröka, föröka oss trona,
och bliv för oss alla vårt liv, vårt A och O,
  vår eviga fröjd och vår krona!

Betty Ehrenborg, Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 286.

            PDF - Midi