Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jesus, du min fred (Johann Anastasius Freylinghausen/Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2228

Jesus, du min fred
(Johann Anastasius Freylinghausen/Hans Adolph Brorson/
Johannes Thomas Rüegg)

Jesus, du min fred.

1. Jesus, du min fred,
    hvem kan lignes ved
dig, vor Frelser, den udkårne,
som at redde de forlorne
    steg fra himlen ned?
    Jesus, du min fred! PDF - Midi

2. Du, mit liv, var død,
    gav dig selv i nød
for min brøde at betale
og Guds vredes ild at svale,
    du dig selv frembød –
    du, mit liv, var død!

3. Lad din herlighed
    på mig skinne ned,
at jeg ret din sødhed kender
og i længsel daglig brænder
    ved den del, jeg ved
    om din herlighed!

4. Tag mig ganske ind,
    at i sjæl og sind
jeg din kærlighed må smage;
du min jammer fra mig tage,
    sjælen til dig bind;
    tag mig ganske ind!

5. Tåligste Guds Lam,
    som af verdens bram
aldrig ville noget vide,
gør mig mild, når jeg skal lide
    trængsel, spot og skam;
    tåligste Guds Lam!

6. Styr mit onde sind,
    som af verdens vind
lader sig så let omdrive,
lad det altid hos dig blive;
    jeg er selv så blind,
    styr mit onde sind!

7. Hold mig ved din hånd,
    før mig ved din Ånd,
lad den lære mig at bede,
den på sandheds vej mig lede
    udi nådens bånd;
    hold mig ved din hånd!

8. Vil mig korsets trang
    gøre vejen lang
og de snævre trin formørke,
kom da selv min fod at styrke,
    at jeg går min gang
    gennem korsets trang!

9. Giv mig kæmpemod
    til at holde fod,
at i tryghed ej jeg sover,
men for din skyld gerne vover
    ære, liv og blod;
    give mig kæmpemod!

10. Når jeg vandre skal
    gennem dødens dal,
lad din død min død forsøde
og bered mig dig at møde
    i din himmelsal,
    når jeg vandre skal!

Hans Adolph Brorson, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 376.
Translated from the German Wer ist wohl wie du
of Johann Anastasius Freylinghausen.

            PDF - Midi