Christ My Song-Logo
Hymn score of: Frisk op, min sjæl, forsag dog ej (Kaspar Schmucker/Hans Ravn/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2235

Frisk op, min sjæl, forsag dog ej
(Kaspar Schmucker/Hans Ravn/Johannes Thomas Rüegg)

Frisk op, min sjæl, forsag dog ej.

1. Frisk op, min sjæl, forsag dog ej,
  Gud vil sig nu forbarme,
han ved til hjælp og frelse vej
  og trøster vel de arme;
    er pinen hård, –
    i rosengård
  kan ej man altid gange,
    hvo på Gud tror,
    han sikker bor,
  skal evig frelse fange. PDF - Midi

2. Det Josef har, den fromme mand,
  vel mangen gang erfaret,
om Job og David læses kan,
  hvor vel de blev bevaret:
    dem hjalp ret Gud
    af nøden ud,
  af fjendens hånd den hadske;
    hvo på Gud tror,
    han sikker bor,
  om fjender trodsig braske.

3. Trods, djævel, dig og verden med,
  du skal mig ej forføre,
på Gud jeg tror til salighed,
  min bøn vil han vel høre!
    For al min brøst
    råd, hjælp og trøst
  han i sin Søn mon give;
    hvo på Gud tror,
    han sikker bor,
  det skal i hu mig blive.

4. Om onde folk end spotte mig,
  og vil mig slet foragte,
så er dog Gud på hjælp så rig,
  jeg ingen spot vil agte;
    Gud der min borg
    i nød og sorg,
  ham gir jeg mig i volde,
    på ham jeg tror
    og sikker bor,
  han skal mig vist opholde.

5. Og om han end i nød og ve
  mig syntes helt at glemme,
om verdens fjendskab, spot og spe
  mig vilde plat beskæmme,
    så ved jeg vist
    ved Jesus Krist:
  ham vil mig ej forlade;
    hvo på Gud tror,
    han sikker bor,
  og tager ingen skade.

6. Vær derfor glad, min arme sjæl,
  der er slet ingen fare,
synd, død og djævel, hav farvel
  med helveds hele skare!
    Guds egen Søn
    med blod og bøn
  har eder overvundet;
    hvo på Gud tror,
    han sikker bor, –
  Krist haver frelse fundet.

7. Han aldrig nogen har forladt,
  som vandrer ham til ære,
som al sin tro til ham har sat,
  vil korset tålig bære;
    tro, håb og bed
    i kærlighed,
  Gud giver gunst og nåde:
    hvo på Gud tror,
    han sikker bor,
  og frelses af al våde.

8. Hvo lide vil på mandemagt
  og ej på Gud, vor Herre,
forbandet er, som Gud har sagt,
  og kommer ej til ære;
    Gud til vort gavn
    i Jesu navn
  os hjælper allesammen;
    hvo på ham tror,
    han sikker bor
  og bliver salig: Amen!

Hans Ravn, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 337.
Translated from the German Frisch auf, mein Seel! verzage nicht
of Kaspar Schmucker.

            PDF - Midi