Christ My Song-Logo
Hymn score of: Upp min själ att Herren lova (Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2240

Upp min själ att Herren lova
(Lina Sandell/Johannes Thomas Rüegg)

Upp min själ att Herren lova.

1. Upp min själ att Herren lova
  för hans stora nåd,
för hans ord och dyra gåva,
  för dess tröst och råd! PDF - Midi

2. Kristus har min synd avplanat,
  skänkt mig frid och ljus,
genom synd och död han banat
  väg till Faderns hus.

3. Lagen har han ock fullbordat,
  all vår skuld betalt,
oss med fridens band omgjordat,
  allt han gjort, ja, allt.

4. Ren och fri jag nu är vorden,
  barnaskap jag fått;
salig redan här på jorden,
  vilken härlig lott!

5. Ingenting kan mig fördöma,
  Kristi brud jag är;
vid sitt bröst han vill mig gömma,
  jag är honom kär.

6. Om han än sig stundom döljer,
  är han dock mig när;
om i moln han nåden höljer,
  det blott kärlek är.

7. Gläd dig därför, o mitt hjärta,
  uppstäm fröjdeljud,
gläd dig under all din smärta,
  du är Kristi brud!

8. Snart din brudgum kär skall komma
  uti härlighet
och dig giva med de fromma
  evig salighet.

Lina Sandell, i: Hemlandssånger, 1891, nr 267.

            PDF - Midi