Christ My Song-Logo
Hymn score of: Aldrig er jeg uden våde (Thomas Kingo/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2242

Aldrig er jeg uden våde
(Thomas Kingo/Johannes Thomas Rüegg)

Aldrig er jeg uden våde.

1. Aldrig er jeg uden våde,
aldrig dog foruden nåde,
  altid har jeg suk og ve,
  altid kan jeg Jesus se. PDF - Midi

2. Altid trykker mine synder,
altid Jesus hjælp forkynder,
  altid er jeg udi trang,
  altid fuld af bøn og sang.

3. Nu i sorrig, nu i glæde,
nu i fald og nu i sæde,
  ofte fuld af stor uro,
  altid fuld af Jesu tro!

4. Så er sorg til glæde lænket,
så er drikken mig iskænket,
  besk og sød i livets skål;
  sådant er mit levneds mål.

5. Men, o Jesus, jeg vil græde,
hjælp du til, at troens glæde
  over synd og sorrig må
  altid overvægten få!

Thomas Kingo, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 334.

            PDF - Midi