Christ My Song-Logo
Hymn score of: Der er et helligt værge (Bernhard Severin Ingemann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2244

Der er et helligt værge
(Bernhard Severin Ingemann/Johannes Thomas Rüegg)

Der er et helligt værge.

1. Der er et helligt værge
  imod al verdens nød:
den tro, som flytter bjerge,
  besejrer sorg og død;
o kunne jeg bevare
  den tro i fromme sind,
mig Herrens engleskare
  bar i Guds himmel ind! PDF - Midi

2. O kunne jeg det finde,
  det ydmygheds klenod,
hvormed blodsottig kvinde
  for frelsens Herre stod!
Jeg skulle og fornemme,
  hvad ydmyg tro formår;
den store Frelsers stemme
  til alle sjæle når.

3. Vær trøstig! Ordet toner
  igennem evighed:
ved kraftens hånd han troner,
  som al vor trængsel ved;
hans navn jeg vil påkalde
  med tro i svarest nød,
hans magt jeg vil bønfalde,
  er al min glæde død.

4. Hans navn jeg frelst skal love
  i tro med evig trøst;
de døde her kun sove,
  de vækkes ved hans røst;
o du, mit skjold, mit værge
  imod al verdens nød,
den tro, som flytter bjerge,
  skænk mig i liv og død!

Bernhard Severin Ingemann, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 304.

            PDF - Midi