Christ My Song-Logo
Hymn score of: Här kan mitt arma hjärta (Ludwig Holmes/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2247

Här kan mitt arma hjärta
(Ludwig Holmes/Johannes Thomas Rüegg)

Här kan mitt arma hjärta.

1. Här kan mitt arma hjärta
  ej finna ostörd ro,
jag ser med bitter smärta,
  att synder där än bo,
och ofta för mitt öga
  det moln och mörker är,
och kopparmurar höga
  mig tyckas stänga här. PDF - Midi

2. I ängslan det mig sänker,
  och det blir nöd och strid,
och satans många ränker
  mig plåga till en tid,
och stormar kring mig brusa,
  och tron blir svag och matt,
och hoppets stjärna ljusa
  är dold i prövnings natt.

3. Anfäktelserna hopa
  sig mäktigt inom mig,
dock kan jag ännu ropa
  ur djupen upp till dig,
o Jesus, och min klagan
  skall till ditt hjärta nå,
och efter bittra agan
  det ljusna skall ändå.

4. Min ande till dig ilar,
  du syndens smärta känt.
Hos dig jag åter vilar,
  och kvalet, som mig bränt,
det jagas bort, när åter
  du räcker mig din hand
och all min synd förlåter
  och lossar mina band.

5. Ja, blott vid Jesu hjärta
  sig stilla kan min själ,
och efter nöd och smärta
  där blir mig åter väl.
Snart alla strider sluta,
  och tyst blir stormens röst,
snart får min själ sig luta
  så lugnt till Jesu bröst.

Ludwig Holmes, i: Hemlandssånger, 1891, nr 305.

            PDF - Midi