Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jag nu den pärlan funnit har (John Mason/Theodor Hamberg/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2250

Jag nu den pärlan funnit har
(John Mason/Theodor Hamberg/Johannes Thomas Rüegg)

Jag nu den pärlan funnit har.

1. Jag nu den pärlan funnit har,
  som är min själs begär.
Du frågar: Vad? Hör då mitt svar:
  Min Frälsare det är. PDF - Midi

2. Upp därför nu, min själ, och sjung,
  besjung din Frälsare!
Han din profet, din präst och kung,
  åt honom hyllning ge.

3. Han lärer mig sin sannings bud,
  sitt ord i Andens kraft,
han medlar mellan mig och Gud,
  han härskar med all makt.

4. Han alla herrars herre är
  och alla kungars kung,
hans ok är ljuvligt, agan kär,
  hans börda är ej tung.

5. Fast fattig i mig själv och svag,
  fast syndig, kall och död,
dock uti honom haver jag
  båd' hälsa, liv och bröd.

6. Se, han är min rättfärdighet,
  min frid, min sällhets höjd.
Ja, han är all min salighet,
  min krona och min fröjd.

7. Han är mitt skydd i stormens brus,
  min sköld, min fasta borg,
om dagen skugga, natten ljus,
  min glädje i all sorg.

8. Han är min broder och min vän,
  min Herre och min Gud.
Och jag? Jag är ock hans igen,
  hans dyrt förvärvda brud.

9. Ack, Jesus Krist, mitt hjärtas ro,
  som all min skuld betalt,
bliv städse du mitt A och O,
  i mig och alla – allt!

Theodor Hamberg, i: Hemlandssånger, 1891, nr 265.
Translated from the English I've found the Pearl of greatest price
of John Mason.

            PDF - Midi