Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jag har en vän så huld, så mild, så tålig (Carl Olof Rosenius/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2252

Jag har en vän så huld, så mild, så tålig
(Carl Olof Rosenius/Johannes Thomas Rüegg)

Jag har en vän så huld, så mild, så tålig.

1. Jag har en vän så huld, så mild, så tålig,
  av alla vänner han mig älskar mest
och lika varmt, fast jag är kall och dålig.
  Av alla vänner denne vän är bäst. PDF - Midi

2. Han är min frände, ja, min egen broder,
  och Jesus Kristus är hans ljuva namn.
Han älskar mera ömt än någon moder.
  Hur ljuvt det är att vila i hans famn!

3. Han har min arma själ så dyrt förlossat
  ifrån förbannelse och synd och död.
Den gamle ormens huvud har han krossat.
  O själ, var glad, nu har det ingen nöd!

4. Fast Adams fall i varje lem jag känner,
  det är allt botat utav kvinnans säd.
Fast syndens gift mitt samvete ock bränner,
  mitt skuldebrev är fäst vid korsets träd.

5. Så är jag friköpt. Ingen dom mig fäller,
  ty min förlossare är Herrens Krist.
Hans dyra blod långt mer än synden gäller,
  hans skänkta oskuld skyler all min brist.

6. Ja, min rättfärdighet där uppe sitter
  vid Faderns högra hand på himlens tron,
och fienden, ehuru arg och bitter,
  ej den kan skada uti minsta mån.

7. Halleluja! Jag därför nu må sjunga:
  Lov, ära, pris ske dig, o Jesus Krist,
till dess i himlen med förklarad tunga
  jag lovar dig med alla helgon sist.

Carl Olof Rosenius, i: Hemlandssånger, 1891, nr 258.

            PDF - Midi