Christ My Song-Logo
Hymn score of: För mig till den klippan höga (Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2264

För mig till den klippan höga
(Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

För mig till den klippan höga.

1. För mig till den klippan höga,
  där mig fienden ej når,
för mig till det starka fäste,
  som i alla stormar står!
På den höga klippan bygger
  jag min frid, min salighet.
Hon står fast sen fordomtima,
  hon står fast i evighet. PDF - Midi

2. Resa än kring klippan höga
  vågorna sitt vilda hot,
ingenting mig där förskräcker,
  ty de tystna vid dess fot.
På den höga klippan bygger
  jag min frid, min salighet.
Hon står fast sen fordomtima,
  hon står fast i evighet.

3. O, vad fröjd den klippan höga
  skänker mig för var minut!
O, vad frid och kraft där flöda
  från dess sköte ymnigt ut!
På den höga klippan bygger
  jag min frid, min salighet.
Hon står fast sen fordomtima,
  hon står fast i evighet.

4. Varje dag den klippan höga
  fyller mig med saligt hopp.
Hjärta, själ och ande lyfter
  hon till helga rymder opp.
På den höga klippan bygger
  jag min frid, min salighet.
Hon står fast sen fordomtima,
  hon står fast i evighet.

5. Blott uti den klippan höga
  liv och salighet jag har.
Fly ock alla jordens skatter,
  hon, min bästa skatt, är kvar.
På den höga klippan bygger
  jag min frid, min salighet.
Hon står fast sen fordomtima,
  hon står fast i evighet.

6. Klippa, du, som livets vatten
  ger mig, dig jag sjunger här,
ständigt styrkt utav din skugga,
  tills jag segerpalmen bär.
På den höga klippan bygger
  jag min frid, min salighet.
Hon står fast sen fordomtima,
  hon står fast i evighet.

Okänd, i: Hemlandssånger, 1891, nr 272.

            PDF - Midi