, Christ My Song - 2279 - At komme, Jesus, dig i hu (Bernard of Clairvaux/Grundtvig/Rüegg)
Christ My Song-Logo
Hymn score of: At komme, Jesus, dig i hu (Bernard of Clairvaux/Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2279

At komme, Jesus, dig i hu (Bernard of Clairvaux/
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig/Johannes Thomas Rüegg)

At komme, Jesus, dig i hu.

1. At komme, Jesus, dig i hu
er sødt, dog sødere er du,
  så ingen fryd kan lignes ved
  at gæstes af din kærlighed. PDF - Midi

2. Så liflig lyder intet ord
i sang og klang på denne jord,
  ej heller tænkes kan i løn,
  som Jesus, Guds enbårne Søn.

3. Du banges håb, som gøre bod,
bønfaldende en hjælper god,
  o hvad er deres lykke lig,
  som søge og som finde dig!

4. Du sjælens lys og sindets trøst!
Du hjertets længsel, liv og lyst!
  Den glæde ingen kan forstå,
  den er langt mer, end vi attrå.

5. Hvad ingen lyd og intet tegn
udtrykke kan i støvets egn,
  det er du allerede her,
  for hvem dig inderlig har kær.

6. Så gak da med et stille sind,
min sjæl, i hjertekamret ind
  og spørg og lyt og søg og bed
  og vent med tro og kærlighed!

7. Med Magdalene op du stå
og gak til graven, hvor han lå,
  påkald ham, ej til øjens lyst,
  men til dit hjertes fred og trøst!

8. Bedug med gråd hans lejested,
lad hjertesukket følge med!
  Og når han kalder dig ved navn,
  da kys hans fod og søg hans favn!

9. O Jesus, helt så ridderlig,
min konge stor og sejerrig,
  min fuldtro og min søde ven,
  min savnede, som kom igen!

10. O bliv nu hos os i din glans,
lad stråle klar din sejerskrans,
  sænk mørkets magt i afgrund ned,
  fyld jorden med din salighed!

11. Hvor du til herberg drager ind,
har sandhed solens kraft og skin,
  der visner verdens rosengård,
  der skabes kærlighedens vår.

12. Fornem det, sjæl, og sænk dig ned
i Jesu søde kærlighed
  langt dybere, ti tusindfold,
  end siges kan fra old til old!

13. Ja spørger du, hvor dyb og sød,
da mål hans vunder, vej hans død,
  som købte os til himlens fred
  og synet af Guds herlighed.

14. O lad mig føle, Frelser min,
din kærlighed i fylden sin
  og lad engang med ærens krans
  mig se dig nær i al din glans!

15. Har nogen smagt, hvor du er sød,
han mættes ej af jordens brød,
  han hungrer og han tørster end
  kun efter dig og dit igen.

16. For øjet er du solens lys,
for øret sang fra paradis,
  i munden manna himmelsød,
  i hjertet kærlighedens glød!

17. O Jesus! hvor jeg længes nu!
O Jesus kær, når kommer du!
  Når skal jeg mættes med den mad,
  som gør for evig sjæleglad!

18. O kom, du livets fyrste! kom,
du ærens drot, vor konning from,
  du længselsfuldt forventede!
  Kom, lad os i din glans dig se!

19. Op, borgere i himmerig!
Lad æreporte løfte sig!
  Lad tone højt i gry og kvæld:
  Hil dig, vor konge sejersæl!

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, efter Bernard of Clairvaux,
i: Evangelisk-luthersk Psalmebog for de dansktalende Menigheder
i Slesvig, 1889, Salme 21.

            PDF - Midi