Christ My Song-Logo
Hymn score of: Säll den som haver Jesus kär (Bernard of Clairvaux/Haqvin Spegel/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2279

Säll den som haver Jesus kär (Bernard of Clairvaux/
Haqvin Spegel/Johannes Thomas Rüegg)

Säll den som haver Jesus kär.

1. Säll den som haver Jesus kär
  och honom i sitt hjärta bär;
ty ingen större hugnad är
  än hava Jesus hos sig när. PDF - Midi

2. Mig ljuvast är min Jesu röst,
  mig kärast är min Jesu tröst.
Den vännen, som mig återlöst,
  han ensam lugna kan mitt bröst.

3. Han är mot ångerfulla god,
  han giver de betryckta mod,
han renar oss i dopets flod
  och styrker med sitt helga blod.

4. Jesus är hjärtats högsta fröjd,
  Jesus gör själen bäst förnöjd;
han lyfter upp till himlens höjd
  den under korsets tyngd var böjd.

5. Förnuftet visar ej ett sätt,
  hur nåd i himlen går för rätt;
men hjärtat, som han styrkt och glätt,
  med tron hans kärlek fattar lätt.

6. Jag söker Jesus med all flit,
  till Jesu kors står all min lit;
med ömt begär jag längtar dit
  från tidens flärd och svek och split.

7. När jag om morgonen uppstår,
  jag söker först min Jesu spår;
och som Maria helst jag går,
  där jag om honom kunskap får.

8. O Konung, över alla stor,
  all världen av ditt ord beror;
men full av nåd likväl du bor
  hos den av hjärtat på dig tror.

9. Bliv när mig, o Immanuel!
  Med dig och genom dig min själ
är frälst och viss om evigt väl
  men utom dig en syndaträl.

10. Ifrån ett hjärta, som har byggt
  på dig sitt hopp, förnöjt och tryggt,
fåfänglighet blir utelyckt
  men djupt din kärlek där intryckt.

11. Din kärlek, Herre Jesus Krist,
  oss väpnar mot all världens list,
den överskyler all vår brist
  och återgiver vad vi mist.

12. Din kärlek, som i döden brann,
  ditt blod, som från din sida rann,
din död, som döden övervann,
  förlossning för oss alla fann.

13. Du kom till oss av himlen ned,
  för oss ditt liv i strid framskred,
och korsets död for oss du led
  att oss förvärva evig fred.

14. Och att vi detta skola tro,
  du lovat själv att hos oss bo
och hugna själen med den ro,
  som föds av kärlek, hopp och tro.

15. Här giver du vår svaghet stöd;
  här med välsignat vin och bröd
ditt folk förkunna skall din död
  till tidens ände, som du bjöd.

16. Den som dig undfår värdelig
  och vandrar på din viljas stig,
han har Guds rike uti sig
  och finner frid och fröjd hos dig.

17. Ack, Jesus, oss beredda gör,
   all syndens makt i oss förstör,
vårt hjärta öppna, väck och rör,
  att vi dig undfå, som sig bör.

18. Ja, nu och alltid när oss bliv,
  allt ont, o Jesus, från oss driv
och oss omsider nådigt giv
  en salig död, ett evigt liv.

Haqvin Spegel, efter Bernard of Clairvaux, i: Den Svenska Psalmboken, Malmö, 1929, nr 157.

            PDF - Midi