Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jeg vil mig Herren love (Hans Thomissøn/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2309

Jeg vil mig Herren love
(Hans Thomissøn/Johannes Thomas Rüegg)

Jeg vil mig Herren love.

1. Jeg vil mig Herren love,
  han mine synder bar,
i tro jeg vil det vove,
  til ham mit hjerte står;
der vil hans navn jeg skrive
  og bære til min død,
han kan min sorg fordrive
  og stille al min nød. PDF - Midi

2. Han ligner sol den klare
  i glans på himlen bold,
hans nåde åbenbare
  jeg giver mig i vold;
han slukker sorg alene,
  det har jeg fundet vist,
jeg takke vil og tjene
  dig, Herre Jesus Krist!

3. Al himlens engleskare
  dig tjener ganske nær,
dit vink de tage vare,
  din vilje er dem kær;
du hersker nu i nåde
  ved Faderns højre hånd,
du styre skal og råde
  dit rige trindt om land.

4. Mod al min synd og lyde
  i gerning, tanker, ord,
lad mig din værdskyld nyde,
  du haver fyldestgjort;
for dine dybe vunder
  du vorde ej mig vred,
jeg synder alle stunder,
  men er af synden led!

5. I synd er jeg undfangen,
  i synden født forvist,
i synden er jeg gangen,
  det ved du, Herre Krist;
tilgiv du mig i nåde,
  du magten har fuld vel:
jeg er nu stedt i våde
  til legem og til sjæl!

6. Nu flyr jeg til din nåde,
  mig giver i din hånd,
du over mig må råde
  til legem, sjæl og ånd;
den stund, jeg er i live,
  jeg trøstes ved din pagt,
ved dit ord vil jeg blive,
  til  d i g  står al min agt.

7. Sålænge jeg skal være
  på denne verdens ø,
af dig vil jeg begære
  min synd den måtte dø!
Det sker alt for din pine
  og ved din Helligånd,
når han med gaver sine
  fornyer mig sind og ånd.

8. O Jesus, morgenstjerne,
  du hjertens balsam skøn,
dig takker jeg så gerne,
  velsignede Guds Søn!
Du sjæl og ånd gør rene,
  når jeg for dommen står,
lig guld og ædle stene
  en glans mit legem får.

9. O Jesus, livsens Herre,
  du høre, hvad jeg bad,
du stedse hos mig være,
  så blir mit hjerte glad!
O send mig engle dine,
  når jeg bortsove skal,
frels mig fra helveds pine,
  før mig til himlens sal!

Hans Thomissøn, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 375.

            PDF - Midi