Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jesus, Jesus, gör mig stilla (Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2339

Jesus, Jesus, gör mig stilla
(Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Jesus, Jesus, gör mig stilla.

1. Jesus, Jesus, gör mig stilla,
  giv mig mera tålamod,
giv mig mera frid till själen,
  mera vila vid ditt ord! PDF - Midi

2. Jesus, Jesus, giv mig allvar,
  giv mig ödmjukhet alltmer,
giv mig nåd att tacksamt taga
  ljuvt och bittert, vad du ger!

3. Jesus, Jesus, böj mitt sinne
  till att mera tjäna dig,
och den helga fridens Ande
  värdes mera giva mig!

4. Jesus, Jesus, stärk, föröka
  tron, som alltid är så svag!
Giv mig nåd att städse vandra,
  Jesus, till ditt välbehag!

5. Jesus, Jesus, tacksam gör mig,
  mera vaksam, mera nöjd.
Giv, o Jesus, åt mitt hjärta
  under striden frid och fröjd!

6. Jesus, Jesus, giv mig starkhet
  endast i ditt dyra namn,
giv mig mera ro och vila,
  Jesus, i din hulda famn!

7. Jesus, Jesus, giv mig mera
  kärlek, saktmod, trohet, hopp!
Ja, o Jesus, giv mig kronan
  efter slutat vandringslopp!

Okänd, i: Hemlandssånger, 1891, nr 296
(without repetition of fourth lines).

            PDF - Midi