Christ My Song-Logo
Hymn score of: O, att jag, o, att jag (Clara Ahnfelt/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2346

O, att jag, o, att jag
(Clara Ahnfelt/Johannes Thomas Rüegg)

O, att jag, o, att jag.

1. O, att jag, o, att jag
hölle troget Herrens lag,
  skriven av hans Ande in
  i mitt hjärta, håg och sinn',
varje stund och varje dag,
varje stund och varje dag! PDF - Midi

2. Jesus min, Jesus min,
du mig köpt att vara din,
  bliv du ock min helgelse,
  mera av din kraft mig ge,
skriv din lag i hjärtat in,
skriv din lag i hjärtat in!

3. Kärlek giv, kärlek giv,
målet för min kärlek bliv!
  Att dig älska över allt,
  nästan ock, som du befallt,
vare målet för mitt liv,
vare målet för mitt liv!

4. O, jag vet, o, jag vet,
det behövs långmodighet
  för att kunna hålla ut
  under allt till livets slut
med dess sorger och förtret,
med dess sorger och förtret.

5. Gör mig mild, gör mig mild
utav hjärtat, lik din bild,
  ödmjuk tålig också då,
  när du lägger korset på,
ifrån knot och otro skild,
ifrån knot och otro skild.

6. Andens frukt, andens frukt
är ock saktmod, godhet, tukt,
  trohet, ja, väl dygder fler,
  som tillväxa må alltmer,
giva dig en ljuvlig lukt,
giva dig en ljuvlig lukt.

7. Hjälp du mig, hjälp du mig
nu att leva blott för dig,
  ha min kraft i dig allen,
  aldrig glömma jag är ren!
Håll mig, Jesus, städs vid dig!
Håll mig, Jesus, städs vid dig!

Clara Ahnfelt, i: Hemlandssånger, 1891, nr 335.
There no author is mentioned. Repetition of 5th lines added.

            PDF - Midi