Christ My Song-Logo
Hymn score of: Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet (Henrik Kampmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2348

Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet
(Henrik Kampmann/Johannes Thomas Rüegg)

Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet.

1. Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet
  min hele sjæl til evig ejendom,
han vejen er og sandheden og livet,
  han ned til os med nådens fylde kom;
o vel mig, Jesus, dig jeg kender,
til dig som Frelseren min tillid sig henvender! PDF - Midi

2. Lyksalige de ører, som dig hørte,
  lyksalige de øjne, som dig så,
da du dit liv blandt menneskene førte,
  du, som for os i døden ville gå!
Men jeg og skal engang med glæde
dit ansigt skue hist i herlighedens sæde.

3. O søde håb, o trøst foruden lige!
  din stærke hånd oplod mig himmelen,
og fra mit bryst tit længselssukke stige
  at komme did, hvor du for os gik hen;
o, jeg hos dig skal have livet
og se den herlighed, din Fader dig har givet!

4. Min Jesus, lad mig altid dig tilhøre,
  din Ånd, din kraft vejlede mine fjed,
at sikre trin jeg må på banen gøre
  og nå mit mål, en evig salighed!
På dig jeg tror, på dig jeg håber,
og vist du hører den, der dig med tro anråber.

Henrik Kampmann, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 374.

            PDF - Midi