Christ My Song-Logo
Hymn score of: Mig kläd i helig prydnad (Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 2351

Mig kläd i helig prydnad
(Okänd/Johannes Thomas Rüegg)

Mig kläd i helig prydnad.

1. Mig kläd i helig prydnad,
  min Herre och min Gud,
att jag uti sann lydnad
  må hålla dina bud!
Mitt hjärta städse rena
  från syndiga begär,
och mig med dig förena
  alltmer, o Herre kär! PDF - Midi

2. Ja, må i dig jag bliva
  en gren, som frukter bär,
och helt mitt hjärta giva
  åt dig, so trofast är,
och i din sanning vandra
  på helighetens stig
och ej din vilja klandra,
  när du vill rensa mig!

3. Då skall i himlens salar
  en gång jag skåda dig.
Så ordet till mig talar,
  som du har givit mig.
Ty detta ord, det säger,
  att dig kan ingen se,
om här man icke äger
  sann tro och helgelse.

Okänd (V. V.), i: Hemlandssånger, 1891, nr 337.

            PDF - Midi