Christ My Song-Logo
Hymn score of: Til ende året haster - Prøvelse ved årets udgang (Jakob Johan Lund/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 303

Til ende året haster - Prøvelse ved årets udgang
(Jakob Johan Lund/Johannes Thomas Rüegg)

Prøvelse ved årets udgang.

1. Til ende året haster,
  min Gud, har jeg det brugt!
Har jeg afstået laster,
  og agtet nådens tugt?
Er jeg, som blev bedaget
  i tidens skolegang,
til bedre liv opdraget,
  værd hine engles rang? PDF - Midi

2. En dag den anden sendte
  erfaring, klogskabs bud.
Forstod jeg det, og kendte
  derved mig selv, og Gud?
Bør år at kunne tale;
  hvi lå da min forstand
endnu sa tit i dvale,
  som anstår ej en mand.

3. Har kors og kummer bøjet
  mig efter Herrens sind?
Blev jeg i Gud fornøjet,
  og himlens vilje min?
Går jeg, kun hvor den kalder?
  Tiltager jeg hvert fjed
i visdom, som i alder,
  og øjner evighed?

4. Guds miskundhed har undet
  mig livet, fred og sans;
men har den mig og vundet,
  så hjertet blev kun hans?
O fulgte jeg ham efter,
  som bød at elske hver?
Anvendtes mine kræfter
  til gavn for mennesker?

5. O Gud, du dig forbarme!
  Du synd forlade vil.
Hvo er jeg dog, jeg arme,
  du førte hidindtil?
Og hjælp mig end at løbe
  den kamp, kom forestår!
Så vil jeg igenkøbe
  de forbigangne år.

6. End lever mange synder,
  som spildte nådens tid.
Man ender og begynder
  med året dårlig id.
Hvem er det, I forhåner?
  Den Guds langmodighed,
som eders ånde skåner,
  gør I af nåde ked.

7. Måske det år, som kommer,
  blandt eders ej er talt;
måske har alles Dommer
  jer dom i vrede fældt.
Elendige, som dvæle
  at søge nådens skat!
Nu kræves eders sjæle
  måske i denne nat.

8. Om tid er end tilbage,
  kun tidens Herre ser.
Han tæller vore dage,
  og ordner, hvad der sker.
Sig derfor ej: I morgen –
  O synder! kom i hu,
du har for den ej borgen,
  du ejer kun et Nu!

Jakob Johan Lund, Forsøg i den Hellige Poesie,
og Aandelige Sange, 1775, 135-138.

            PDF - Midi