Christ My Song-Logo
Hymn score of: O Gud min kære Fader hør! - Bøn (Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 333

O Gud min kære Fader hør! - Bøn
(Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Bøn.

O Gud min kære Fader hør!
  Jeg vil mig for dig klage;
for Jesu skyld jeg bede tør,
  din Ånd min ånd ledsage!
    Og er min kraft end skrøbelig,
    så ved jeg, du vil styrke mig.
      Hør mig da i det høje! (PDF - Midi)

2. Vel ved jeg, at du forud ser
  min byrde og min plage;
dog Fader! det en trøst alt er
  sin nød dig kunde klage.
    Din Søn, min Frelser, lærde mig:
    Alt hvad jeg bede vil af dig
      vil du for hans skyld give.

3. Ej rigdoms overflødighed
  vil jeg af dig begære;
men daglig brød i ansigts sved,
  til nødtørft og din ære.
    Så meget, at mit hjerte ej
    af sorg skal standse på sin vej,
      men glad dit bud kan gøre.

4. At også jeg må takke dig,
  dig prise, love, ære,
at du af nøden frelste mig,
  og vil min forsvar være.
    O! se da nådig til min trang,
    hvor rørt skal da med frydesang
      mit hjerte tak istemme.

5. Giv midlertid tålmodighed,
  og let selv mine plager.
Opliv mit håb om salighed,
  at jeg ej rent forsager.
    Din trøstens Ånd mig danne så,
    at jeg dog altid sige må:
      Din vilje ske, o Fader!

Johan Ernst Heilmann, in: Aandelige Sange, 1778, 7-8.

            PDF - Midi