Christ My Song-Logo
Title page of Heilmann, Aandelige Sange, 1778.

Johan Ernst Heilmann

Johan Ernst Heilmann (1735-1800) has written many fine hymns and hymn translations (=tr) in Danish, 35 of which you may find here:

l B l D l E l F l G l H l J l M l O l P l S l T l

B
Betænk, min ånd, den høje sag - Påskesang (tr)
A B C
D
Den dag er og forbi, og denne del af livet - Aften-prøvelse (tr)
Den, som ej holder Herrens ord - Den virkende tro (tr)
Det er den dag, som Gud har skabt - Jule-Sang (tr)
Dig, dig al ros og ære tilhører - Takke-Sang (tr)
Dig takker jeg i dag for livet - På fødselsdagen (tr)
Din godhed ej nok prises kan - Aften-Sang (tr)
Din salighed ej at forspilde - Bønnen (tr)
Du klager, – du som her i live - Nøjsomhed (tr)
A B C
E
Er Kristus kirkens Frelsermand - Kirkens beskærmelse (tr)
Et sind, o Gud! i kors og modgang villig - Tålmodighed (tr)
A B C
F
For dig, o Gud! for dig jeg haver syndet - Pønitense-Sang (tr)
Fra livets korte prøvedage - Det evige livs trøst (tr)
A B C
G
Gud er min sang - Guds magt og forsyn (tr)
Gud er min trøst - Om Guds Ord (tr)
A B C
H
Har jeg kun fred udi samvittigheden - En god samvittigheds lykke (tr)
Hastig min livs tid forgår - Om døden (tr)
Hvad vil jeg mig bedrøve? - Hengivenhed i Guds vilje (tr)
Hvo siger: se! jeg elsker Gud - Kærlighed til næsten (tr)
Hvor stor er dog Guds godheds ære! - Guds godhed (tr)
Hvor trygt er mennesket, det støv! - Døds tanker (tr)
A B C
J
Jeg kommer for din nådes dør - Almindelig bøn (tr)
Jeg livets gode dage - I sygdom (tr)
Jesus lever, og jeg med - Påske-Sang (tr)
A B C
M
Min første følelse og pligt - Morgen-Sang (tr)
A B C
O
O Gud! du som mig livet - Aften-Sang (tr)
O Gud, min Gud! ved hvem jeg er i live - Hengivenhed i Guds vilje (tr)
O Gud min kære Fader hør! - Bøn
O tanke! som oplive må - Genløsningens trøst (tr)
Op, tillav dig! - Julesang (tr)
A B C
P
Priser genløste vor Gud! vor frelsning han fuldendte! - På Kristi himmelfart (tr)
På Gud og ej på min forstand - Tillid til Guds forsyn (tr)
A B C
S
Skal din fordærvet sjæl til hellig dyd forfremmes - Opmuntring at læse Skriften (tr)
Så håber jeg med stadigt mod - Forsikring om Guds nåde (tr)
A B C
T
Tit klager du, hvor tungt det er - Dydens kamp (tr)
A B C