Christ My Song-Logo
Hymn score of: Der er en krans at vinde (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 337

Der er en krans at vinde
(Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Der er en krans at vinde.

"Hver den, som kæmper, er afholdende i alt;
  hine vel, for at annamme en forkrænkelig krone,
men vi en uforkrænkelig."

1. Der er en krans at vinde
  for hver en sjæl på jord,
Guds engle kransen binde
  med tusind frydeord;
fra nådens åsyn henter
  hvert blad sin duft og glans:
mit hjerte stille venter
  at få engang den krans. PDF - Midi

2. En krone er os lovet,
  ej mage ses dertil,
omkring den frommes hoved
  Gud selv den sætte vil,
når han sig ydmyg bukker
  for nådestolens trin;
mit hjerte daglig sukker:
  Ak, var den krone min!

3. Men kommer du og nøje,
  mit hjerte! det i hu,
at uden kamp og møje
  ej kronen vinder du?
Kun den skal kransen bære,
  som findes kransen værd,
men sig, hvad er din ære,
  hvad er din manddomsfærd?

4. Hvor jordisk glans vil vinde
  han haver svar uro,
alt andet må af sinde,
  som vil i sjælen bo,
og du, du kan dog mene,
  at himlens nådepant
sig lader let forene
  med verdslig lyst og tant?

5. Nej sjæl! så sandt du håber,
  at vinde nådens løn,
hør hvad dig Gud tilråber
  ved sin enbårne Søn.
"O vær mig tro til døden,
  så vil jeg give dig,
når endt er jordenøden,
  hin krans uvisnelig!"

6. Min Gud! styrk dog mit hjerte,
  at ingen syndig lyst,
og ingen jordisk smerte
  besejrer dette bryst;
knyt til din himmeltrone
  min ganske hu og sans! –
Ak ejed jeg den krone!
  Ak ejed jeg den krans!

Herman Andreas Timm, Aandelige Sange, 1834, 15-17.

            PDF - Midi