Christ My Song-Logo
Hymn score of: Ønske på ønske i hjertet opstiger (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 367

Ønske på ønske i hjertet opstiger
(Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Ønske på ønske i hjertet opstiger.

"Forlad dig på Herren af dit ganske hjerte,
men forlad dig ikke fast på din forstand."

1. Ønske på ønske i hjertet opstiger,
  mer veksler ikke ustadige vind,
det, som jeg ivrigst i dag efterhiger,
  flyr jeg i morgen med ængsteligt sind;
    tryggelig ej
    kan derfor jeg
    bygge på hjertets ustadige vej. PDF - Midi

2. Menneskens visdom jeg gerne vil adle,
  lytte til råd af forstandige mund,
men, hvad den ene lovpriser, det dadle
  ofte de andre den følgende stund;
    tryggelig ej
    kan derfor jeg
    bygge på kløgtens ustadige vej.

3. Hvo skal da styre det tvivlende hjerte,
  hvo skal vejlede den forskende sjæl,
at jeg kan få, hvad i glæde og smerte
  tjene mig kan til mit evige vel?
    Herre, din hånd
    lede min ånd
    stadig ved troens velsignede bånd!

4. Lær mig at søge, og lær mig at granske
  daglig i nådens forjættede Ord,
tving det ustadige hjerte, at ganske
  det vil forglemme den syndige jord!
    Himmelens lyst
    lad i mit bryst
    vækkes, hver gang jeg fornemmer din røst!

5. Lad mig i ånden, o Jesus, min glæde!
  sidde, hvor fordum Maria hun sad,
finder min sjæl ved din fod først sit sæde,
  o da er hjertet så inderligt glad;
    verdens besvær,
    sorgernes hær
    mindes jeg næppe, når du er mig nær!

6. Ikkun det ene, som er mig fornøden,
  nådens livsalige trøst i dit Ord,
lad mig det høre i livet i døden,
  thi det mig hæver til himlen fra jord!
    Jesus! din røst
    den er mig trøst,
    deri er Faderens hjerte udøst.

7. Hvad end da bringe de kommende dage,
  hvor jeg skal bygge, og hvor jeg skal bo,
ske hvad der vil, o jeg skal ikke klage,
  vil du kun, Herre! bevare min tro;
    den er den stav,
    som du mig gav,
    at den skal styre min fod til min grav.

Herman Andreas Timm, Aandelige Sange, 1834, 134-136.

            PDF - Midi