Christ My Song-Logo
Hymn score of: Af alt, hvad her i livet (Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 368

Af alt, hvad her i livet
(Herman Andreas Timm/Johannes Thomas Rüegg)

Af alt, hvad her i livet.

"Der er ikke frelse i nogen anden;
thi der er og ikke noget andet navn
under himmelen givet iblandt mennesker,
ved hvilket vi skulle vorde frelste."

1. Af alt, hvad her i livet
  vi fik til sjæls og legems gavn,
har Gud os intet givet
  så dyrebart som Jesu navn;
vort håb om himlens rige,
  vort håb om salighed,
det måtte jo bortvige
  med al vor sjælefred;
hvis jeg det navn ej kendte,
  som lød fra englemund,
ak! håbløs jeg opsendte
  min bøn i dødens stund. PDF - Midi

2. Forskelligt nådens gaver
  uddeler til os nådens Gud,
men til os alle haver
  han skænket kundskab om sit bud:
forskelligt er vor alder,
  forskelligt er vor stand,
men med ét navn os kalder
  den samme Frelsermand:
det navn han selv har båret,
  det navn jeg bærer med,
ved det er jeg udkåret
  til himlens salighed.

3. O fryd i al vor smerte,
  o rigdom under hvert vort savn,
til Jesu Frelserhjerte
  os binde fast hans søde navn!
Det navn min sjæl skal lære
  at stå mod synden fast,
og ret tålmodig bære
  selv korsets største last;
det navn mig daglig minder
  om al hans kærlighed,
og ved det navn jeg vinder
  omsider himlens fred!

Herman Andreas Timm, Aandelige Sange, 1834, 137-138.

            PDF - Midi