Christ My Song-Logo
Hymn score of: Från Gud vill jag ej vika (Ludwig Helmbold/Edvard Evers/Johan Alfred Eklund/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1545

Från Gud vill jag ej vika
(Ludwig Helmbold/Edvard Evers/Johan Alfred Eklund/
Johannes Thomas Rüegg)

Från Gud vill jag ej vika.

1. Från Gud vill jag ej vika,
  han viker ej från mig,
och han skall ingen svika,
  som vandra vill hans stig.
  När arbetsdagen gryr,
han till mitt kall mig leder
och vilan mig bereder,
  när aftonsolen flyr. PDF - Midi

2. När ingen kan mig råda,
  och ingen hjälpa mer,
jag upp till Gud får skåda;
  han ensam hjälpen ger.
  Han friar mig ur nöd,
ur frestelse och fara,
han sliter syndens snara
  och frälsar mig från död.

3. På honom vill jag bygga
  i prövningarnas år
och mig vid honom trygga,
  tills sorgens tid förgår.
  Det är mitt vissa hopp:
han allt till godo vänder.
Jag lämnar i hans händer
  min ande, själ och kropp.

4. Jag honom vill åkalla
  i all min skuld och brist.
Av kärlek till oss alla
  han gav oss Herren Krist;
  och därför visst jag vet,
att med sin Son han giver
vad oss till frälsning bliver
  i tid och evighet.

5. All världen skall förbrinna
  med all sin glans och prakt,
och inom kort försvinna
  dess rikedom och makt.
  Men till sin härlighet
skall Gud de trogna spara;
hans makt skall dem bevara
  i tron till salighet.

6. Min själ skall frigjord föras
  till evighetens ro,
där ingen gråt skall höras
  och ingen smärta bo,
  där, löst ur syndens garn,
jag varder änglars like
och ärva får Guds rike
  med Fadrens rätta barn.

7. O Fader, du oss tage
  bland barnen i din famn!
Vår lovsång dig behage
  i ende Sonens namn!
  Din Ande, god och vis,
i nåd oss härliggöre
och oss till himlen före,
  ditt namn till lov och pris!

Edvard Evers, Johan Alfred Eklund, i: Den Svenska Psalmboken, Malmö, 1929, nr 588.
After the German Von Gott will ich nicht lassen of Ludwig Helmbold.

            PDF - Midi