Christ My Song-Logo
Hymn score of: Er Gud for mig, så træde (Paul Gerhardt/Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg) - page 1

Hymn score of: Er Gud for mig, så træde (Paul Gerhardt/Hans Adolph Brorson/Johannes Thomas Rüegg) - page 2

Mit hjerte lystig springer (Paul Gerhardt/Hans Adolph Brorson)

Christ My Song - 1697

Er Gud for mig, så træde
(Paul Gerhardt/Hans Adolph Brorson/
Johannes Thomas Rüegg)

Er Gud for mig, så træde.

1. Er Gud for mig, så træde
  mig hvad der vil imod,
jeg kan i bønnens glæde
  det trine under fod;
vil Gud mig gerne høre,
  har Faderen mig kær,
hvad kan mig Satan gøre
  med al sin helvedhær? PDF - Midi

2. Det kan jeg trøstig sige,
  det tror jeg fast og ved,
at Gud i himmerige
  er ikke mere vred;
hans kærlighed mig følger,
  hvor jeg går ud og ind,
og dæmper alle bølger,
  som bruse mod mit sind.

3. Den grund, hvorpå jeg bygger,
  er Kristus og hans død,
i Jesu korses skygger
  er sjælens hvile sød;
der har jeg fundet livet,
  selv er jeg intet værd;
hvad Jesus mig har givet,
  det gør for Gud mig kær.

4. Min Jesus er min ære,
  min tilflugt og min lid;
men ville han ej være
  min Frelser mild og blid,
da turde jeg og kunne
  ej for Guds åsyn stå,
jeg sank med ét til grunde
  i vredens dybe å.

5. Han, han har rent udslettet
  alt, hvad mig var imod,
han har mig toet og tvættet
  så dejligt i sit blod,
at jeg mig ret kan fryde
  og frygter ingen dom;
lad helvede kun syde,
  hvad skøtter jeg derom?

6. Slet intet mig kan dømme,
  jeg intet frygte tør,
mig Jesu nådestrømme
  for Gud retfærdiggør;
slet intet kan mig skrække,
  thi Jesus vil min sjæl
med nådens vinger dække,
  jeg kender ham så vel.

7. Hans Ånd er i mit hjerte
  og styrer selv mit sind,
fordriver al min smerte
  og bringer lys derind,
befæster der sit rige
  og nådens stærke pagt,
at jeg kan Abba skrige
  af ganske sjælemagt.

8. Når farer vil udslukke
  hvert håb i sorgens stand,
Guds Ånd da virker sukke,
  som ej udsiges kan,
som tanken ej kan finde,
  og sansen ej forstå,
men dog kan nåden vinde
  og til Guds hjerte nå.

9. Hans Ånd min sjæl opretter
  med mangt et trøstigt ord:
at Gud ej den forgætter,
  som på hans nåde tror,
hvor sødt er himmerige
  Gud sine har bered,
hvor godt det er at stige
  nu snart derind i fred!

10. Der skænker han dem alle
  en rigdom, som består,
lad mig kun dø og falde,
  min himmel ej forgår;
og skal jeg her end væde
  min vej med tårers vand,
min Jesu trøst og glæde
  al sorg forsøde kan.

11. Hvo sig med ham forbinder
  og flyr den ondes flok,
han spottes vist og finder
  af kors og trængsel nok!
Den sag vi få at lære
  og friste til vor død,
at kors og plager ere
  de frommes daglig brød.

12. Det ved jeg alt til hobe,
  dog er jeg uforsagt
og kan mig fast beråbe
  på Jesu nådes magt;
det koste liv og lykke,
  lad gå – slet ingen ting
fra Jesus mig skal rykke
  til dødens sidste sting!

13. Lad hele verden briste,
  min Jesus er ved magt,
hvo vil hans hånd opvriste
  og bryde himlens pagt?
Ej hunger, sværd og lue,
  ej pine, ve og værk
fra Jesus mig skal true,
  det bånd er alt for stærk!

14. Ej ånders kraft og evne,
  ej fyrstendømmers magt,
ej, hvad man ved at nævne
  af skændsel og foragt,
ej stort og ej det ringe,
  ej skade eller gavn,
ej nogen ting skal tvinge
  mig ud af Jesu favn!

15. Mit hjerte lystig springer
  i salighedens trin,
og frydesangen klinger
  ved nådens blide skin;
den Sol, som hjertet fryder,
  o Jesus, det er dig,
og al min sang betyder:
  mit hjem er himmerig!

Hans Adolph Brorson, i: Evangelisk-luthersk Psalmebog
for de dansktalende Menigheder i Slesvig, 1889, Salme 335.
Translation of Paul Gerhardt's German hymn Ist Gott für mich, so trete.

            PDF - Midi