Christ My Song-Logo
Hymn score of: Är Gud i himlen för mig (Paul Gerhardt/Johan Alfred Eklund/Johannes Thomas Rüegg)

Min själ av fröjd må sjunga (Paul Gerhardt/Johan Alfred Eklund)

Christ My Song - 1697

Är Gud i himlen för mig
(Paul Gerhardt/Johan Alfred Eklund/
Johannes Thomas Rüegg)

Är Gud i himlen för mig.

1. Är Gud i himlen för mig,
  må alt gå mig emot;
platt ingen skada gör mig
  all världens våld och hot.
Vad hjälper mot mig strida
  med än så mäktig här,
om Gud står på min sida
  och jag har honom kär? PDF - Midi

2. Min tillförsikt jag grundar
  på Kristus och hans blod.
Vad än i tiden stundar,
  han ger mig frid och mod.
I livets svåra lägen
  han är mitt fasta stöd.
Han följer mig på vägen,
  han giver livets bröd.

3. En boning han bereder
  åt mig i Faderns hus;
han dag från dag mig leder
  och skänker livets ljus.
Den han ur domen tagit
  skall ej i döden dö,
den han från synden tvagit
  blir vitare än snö.

4. Hans Ande i mitt hjärta
  med tröst och kraft skall bo,
fördriva sorg och smärta
  och giva själen ro.
Om sig bekymmer hopa,
  han ger de rätta råd;
han lär mig "Abba" ropa
  i barnaskapets nåd.

5. När stum är hjärtats trängtan
  och tungt är själens kval,
han talar ut min längtan
  i outsägligt tal;
och fuktar än med tårar
  jag varje dag mitt bröd,
min Jesus mig utkorar
  till frälsning ur all nöd.

6. Ej lidandet och nöden,
  ej tidens lust och fröjd,
ej livet eller döden,
  ej djuphet eller höjd,
ej onda makters vilja,
  ej list, om än så stor,
kan från Guds kärlek skilja
  den, som på Kristus tror.

7. Min själ av fröjd må sjunga
  och icke sörja mer,
nu jubla kan min tunga,
  ty sommarsolen ler.
Min sol, du evigt klara,
  min Herre Jesus kär,
du kom att uppenbara
  vad i Guds himmel är.

Johan Alfred Eklund, i: Den Svenska Psalmboken, Malmö, 1929, nr 595.
After the German Ist Gott für mich, so trete of Paul Gerhardt.

            PDF - Midi