Christ My Song-Logo
Hymn score of: Har jeg kun fred udi samvittigheden - En god samvittigheds lykke (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1787

Har jeg kun fred udi samvittigheden - En god samvittigheds lykke
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

En god samvittigheds lykke.

    1. Har jeg kun fred
udi samvittigheden,
så skrækker mig ej nogen ting herneden,
    når andre råd for angst ej ved. PDF - Midi

    2. Giv mig den fred,
den skal mig ingen røve.
En renset sjæl, en tro, som holder prøve.
    Guds fred: kun den er salighed.

    3. O fordel her!
Min synd udslettet bliver,
og vidnesbyrd Guds Ånd i min ånd giver
    at jeg hans barn og arving er.

    4. Og denne fred,
den store trøst i live,
den skulle jeg for sansers lyst bortgive?
    Gud, tillad ej den dårelighed.

    5. Udi hin kval
mig selv hårdt at anklage,
og synders dom og skræk omkring at drage,
    mon jeg i den mig styrte skal?

    6. Er end det bud,
dig selv at overvinde,
det tungeste? hvad glæde skal du finde,
    så ofte du det øver ud?

    7. Hvad lykke! når
jeg kan med sandhed sige,
en ond lyst fandt jeg udi mig opstige;
    dog jeg vandt sejr: Gud æren får.

    8. Hvad dom for dem,
som på sig må bekende:
jeg kunde vel fra syndens vej mig vende;
    men dog gik jeg der lige frem.

    9. Hvad kan jeg vel
og lykkens værd forhøje?
Da først kan dig din lykke ret fornøje,
    når du har fred udi din sjæl.

    10. I lidelser,
hvad lindrer smertens bylder,
i tungest kors med glæde dig opfylder? –
    Når hjertet i Gud roligt er.

    11. Hvad gør dog vel,
at du det gods foragter,
hvorefter hårdt de nedre sjæler tragter? –
    Det største gods: en rolig sjæl.

    12. Hvad er den spot,
som en gudfrygtig tåler?
Hans sande ros: Gud ære ham tilmåler:
    han sky'de ondt, og gjorde godt.

    13. I hjertet ren
til himlen se, og sige:
Gud! du min Gud! fra dig vil jeg ej vige.
    Er nogen lykke til som den?

    14. Se, alt forgår.
Snart vil dig døden møde:
Hvad skal dig da dens bitterhed forsøde?
    En god samvittighed består.

    15. O salig mand!
som denne ro kan nyde,
og til sin trøst kan i den tro sig fryde,
    at intet ham fordømme kan.

    16. Lad verdens alt,
så kan den fromme sige,
lad under mig selv jordens bygning vige!
    Gud holder mig, om alting faldt.

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 13-16.
Translated from the German Besitz ich nur ein ruhiges Gewissen! - Das Glück eines guten Gewissens
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi