Christ My Song-Logo
Hymn score of: Betænk, min ånd, den høje sag - Påskesang (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1852

Betænk, min ånd, den høje sag - Påskesang
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

Påskesang.

1. Betænk, min ånd, den høje sag,
  som herliggør vor højtids-dag;
kom Jesus Kristus glad i hu,
  som opstod fra de døde nu. PDF - Midi

2. Du al din tak ham ofre må,
  som, når i dag du hannem så;
som når han sagde: Fred med dig!
  så glad dig, o min ånd! i mig!

3. Se over dig, og ham tilbed!
  Han måler stjerners løb og sted.
Forent med Gud han hersker der,
  din Konge og din Ven han er.

4. Magt, pris og højhed hannem bør,
  ham, som nu er, ham, som var før.
Hans navn vi love vil med flid,
  fra nu af indtil evig tid.

5. O tro, som glæder hjertet ret!
  Hvad er al verdens majestæt?
når min ånd den vil ligne ved
  den, som Guds Søn mig kroner med?

6. Hist for hans stol at føle sig
  udødelig og englelig,
i evig, evig salig fred:
  Gud! min er al den herlighed.

7. Mit hjerte dåner glad derved;
  henrykt af tak og kærlighed,
af pligt, Gud! og ærbødighed,
  jeg falder på mit ansigt ned.

8. Gud, over alle himle stor!
  Jeg der skal være, hvor du bor!
Du ved min tro forsikrer mig,
  at jeg i kød skal skue dig.

9. Jeg skal dig, Livets Fyrste! se,
  som Gud, fremgå i skyerne;
opvakt jeg af min grav skal gå,
  og ren da for din trone stå.

10. Med englene, med seraphim,
  med troner, og med cherubim,
med alle fromme, fra hvert sted,
  mig glæde i al evighed.

11. Til hvilken højhed, hvilken ro
  ophæver os vor kristne tro!
Korsfæstede Guds Søn! med dig,
  med dig opstår vi glædelig.

12. Det aldrig går af tanker mig,
  hvad jeg, o Jesus! skylder dig.
At jeg dig trofast elske må,
  og hver dag mere dit billed få.

13. Han i os alting har frembragt;
  thi hans er riget og al magt.
Kom Jesus Kristus glad i hu,
  som opstod fra de døde nu.

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 96-98.
Translated from the German Erinn're dich, mein Geist! erfreut
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi