Christ My Song-Logo
Hymn score of: Min første følelse og pligt - Morgen-Sang (Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/Johannes Thomas Rüegg)

Christ My Song - 1872

Min første følelse og pligt - Morgen-Sang
(Christian Fürchtegott Gellert/Johan Ernst Heilmann/
Johannes Thomas Rüegg)

Morgen-Sang.

1. Min første følelse og pligt
  skal pris og tak kun være.
Gud høre vil min takkedigt;
  min sjæl! giv Gud din ære! PDF - Midi

2. Mig selv at vogte magtløs, mat,
  sov jeg dog tryg og rolig.
Hvo gav den trætte ro i nat
  og tryghed i vor bolig?

3. Hvo våger, når jeg er som død,
  og livet mig bevarer?
Hvo gør, at blodet rigtig flød
  og frelser mig fra farer?

4. Hvo lærer øjet søvnens bud
  sig sikker at bedække?
Hvo kalder dagens lys herud
  for sjælen at opvække?

5. Dig er det, Herre! stor af magt!
  Af din hånd har jeg livet.
Du har det haft i nådig agt,
  og nu på ny det givet.

6. Højlovet være, Gud, din magt,
  din godhed jeg tilbeder,
at jeg i rolig søvn har lagt,
  og mig ved dagen glæder.

7. Giv din velsignelse i dag!
  Lad din vej mig behage!
Og lær mig selv, dig til behag,
  mit levnet at fremdrage.

8. Tag nådelig mit liv i agt;
  på dig jeg mig forlader.
I fare vær mig skjold og vagt.
  I fejl vær mig en fader!

9. Giv mig et hjerte fuldt af trøst,
  af kærlighed og dyder,
et retvis hjerte, som med lyst
  sin pligt forstår og lyder!

10. At jeg, som den, der tjener dig,
  dit rige tragter efter,
retfærdig, tugtig, gudelig
  mig ter ved din Ånds kræfter.

11. At jeg til næstens hjælp og fryd
  ej skyer flid og møje,
og lader andres vel og dyd
  mit hjerte ret fornøje.

12. At jeg af livets lykke må
  mig i din frygt benytte,
og til min død frimodig gå,
  når jeg herfra skal flytte.

Johan Ernst Heilmann, C. F. Gellerts Aandelige Oder og Sange, 1777, 37-38.
Translated from the German Mein erst Gefühl sei Preis und Dank - Morgengesang
of Christian Fürchtegott Gellert.

            PDF - Midi